Przygotowując pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską), nie można pominąć wymogów edytorskich, które są niezbędnym elementem procesu tworzenia pracy wieńczącej naszą przygodę na uczelni. W trakcie  należy zwrócić uwagę na wiele aspektów związanych m.in. z:

 • przygotowaniem strony tytułowej,
 • formatowaniem pracy,
 • numeracją stron,
 • układem pracy oraz jej zawartością,
 • czcionką,
 • objętością,
 • marginesami,
 • bibliografią,
 • sposobem cytowania.

Strona tytułowa

Strona tytułowa, jako pierwszy ważny element pracy dyplomowej, musi odpowiadać ściśle określonym standardom i zawierać niezbędne informacje. To na niej umieszczane są podstawowe dane, takie jak tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów, imię i nazwisko promotora, rok i miejsce obrony.


Sprawdź: Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (Pobierz .docx)


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Formatowanie pracy dyplomowej

Formatowanie pracy dyplomowej to kolejny ważny aspekt, obejmujący ustalanie standardów dotyczących czcionki, interlinii, odstępów między akapitami oraz innych szczegółów typograficznych. Zgodność z normami formatowania nie tylko ułatwia czytanie pracy, ale także sprawia, że dokument prezentuje się estetycznie i profesjonalnie. Staranność w tym zakresie świadczy o trosce autora o wysoką jakość swojej pracy.

Numeracja stron

Numeracja stron jest istotnym aspektem pracy dyplomowej, ułatwiającym porządkowanie treści i odnalezienie konkretnych fragmentów. Poprawna numeracja stron obejmuje zwykle wszystkie elementy pracy, od strony tytułowej, poprzez spis treści, aż po treść główną.

Numeracja stron nie powinna być umieszczana na stronie tytułowej ani na stronach, które są puste po stronie tytułowej.


W druku dwustronnym, numery nieparzyste winny być umieszczone na prawej stronie, a numery parzyste na lewej lub środku arkusza.


Układ pracy

Układ pracy i jej zawartość stanowią obszar, który wymaga szczególnej uwagi podczas procesu tworzenia pracy dyplomowej. Logiczny i zorganizowany sposób prezentacji treści, rozpoczynając od wprowadzenia, poprzez rozwinięcie zagadnień, aż do zakończenia, jest kluczowy. Staranność w układzie pracy wpływa na czytelność i zrozumienie przekazywanej informacji, co jest istotne dla odbiorcy.

Czcionka

Rodzaj czcionki, którą wybieramy do pisania pracy dyplomowej, również ma znaczenie. Zwykle używa się takich standardowych czcionek (fontów) jak:

 • Times New Roman;
 • Arial.

Standardowy rozmiar czcionki do pracy dyplomowej to zazwyczaj 12 punktów.


Wybór odpowiedniej czcionki sprawia, że tekst jest czytelny i ułatwia odbiór przekazywanej informacji. Odpowiedni wybór czcionki jest wyrazem dbałości o detale w procesie tworzenia pracy.

Objętość pracy

Objętość pracy dyplomowej może się różnić w zależności od wymagań instytucji oraz specyfiki tematu pracy. Jednakże typowo:

 • Wielkość pracy licencjackiej zazwyczaj wynosi od 30 do 50 stron (ok. 1800 znaków ze spacjami na stronie).
 • Praca magisterska ma zazwyczaj większy zakres niż praca licencjacka i może obejmować od 50 do 100 (lub więcej) stron.

Marginesy

Marginesy w pracy dyplomowej, czyli odległości między tekstem a brzegami strony, także muszą spełniać określone standardy. Ustalając odpowiednie marginesy, należy zadbać o ich jednolitą wielkość na całym dokumencie. Poprawne ustawienie marginesów wpływa nie tylko na wygląd pracy, ale również na jej czytelność. Dbałość o detale, takie jak marginesy, przyczynia się do ogólnego profesjonalizmu pracy dyplomowej.

Każda uczelnia ma własne wymogi dotyczące szerokości marginesów. 

Standardowo, marginesy w pracy dyplomowej wynoszą:

 • Górny margines: 2,5 cm
 • Dolny margines: 2,5 cm
 • Lewy margines: 3,5 cm
 • Prawy margines: 2,5 cm

Przy wydruku pracy dyplomowej dwustronnym należy pamiętać o kwestii ustawienia marginesów lustrzanych

Bibliografia

Bibliografia jest nieodłączną częścią pracy dyplomowej, odzwierciedlającą źródła wykorzystane podczas jej tworzenia. Zgodność z przyjętymi standardami cytowania jest kluczowa, aby uniknąć zarzutów plagiatu. W pracy dyplomowej należy stosować jednolite zasady cytowania, takie jak APA, MLA czy Harvard, zgodnie z wytycznymi uczelni. Poprawne cytowanie jest podstawą rzetelności pracy naukowej. Podsumowując, zrozumienie i przestrzeganie wymogów edytorskich do pracy dyplomowej są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w procesie dyplomowania.


Sprawdź: Jak cytować w pracy dyplomowej?


Wymogi edytorskie do pracy dyplomowej. Podsumowanie

Takie opisane przez nas elementy jak np. staranne przygotowanie strony tytułowej, dokładne formatowanie, staranna numeracja stron, logiczny układ pracy, odpowiednia czcionka, objętość pracy, zgodne z normami marginesy, bibliografia czy poprawne cytowanie są absolutnie niezbędne do stworzenia profesjonalnej i akceptowanej pracy dyplomowej. Dbałość o te szczegóły świadczy o zaangażowaniu i profesjonalizmie autora, co przekłada się na jakość finalnego produktu. Dbałość te o detale jest absolutnie kluczowa, jeśli zależy Ci na uzyskaniu pozytywnej oceny i uznania ze strony wykładowców :).


Po zakończeniu pisania praca zostanie zatwierdzona przez promotora. Wtedy można przystąpić do procesu wydruku i oprawy pracy dyplomowej. Dostępne kolory okładek mogą różnić się w zależności od oferty drukarni lub punktu ksero


Praca dyplomowa to nie tylko treść, ale również forma. Aby praca była profesjonalna i akceptowana, należy przestrzegać określonych wymogów edytorskich. Nie każdy ma czas i umiejętności, aby samodzielnie ustandaryzować swoją pracę zgodnie z tymi wymogami. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnych edytorów, którzy zajmą się tym za nas. Edytorzy nie zmieniają treści pracy, ale dbają o jej poprawną formę. Dzięki temu możemy być pewni, że nasza praca spełnia wszystkie standardy i jest gotowa do obrony.