Author: Maria

Strona głównaAutor: Maria
Cel pracy dyplomowej

Cel pracy dyplomowej

Praca licencjacka, magisterska lub inżynierska stanowi kamień milowy w akademickiej karierze każdego studenta. To nie tylko obowiązkowe zadanie do ukończenia studiów, ale także szansa na pogłębienie wiedzy w wybranym obszarze...
Czytaj więcej
Marginesy w pracy dyplomowej

Marginesy w pracy dyplomowej

Przygotowanie pracy licencjackiej lub magisterskiej to ważny etap w życiu każdego studenta. Oprócz znalezienia i przyswojenia odpowiedniej ilości informacji niezwykle istotne jest także właściwe przygotowanie dokumentu pod względem technicznym. Jednym...
Czytaj więcej
Jak cytować w pracy dyplomowej?

Jak cytować w pracy dyplomowej?

Praca dyplo­mowa i jej obrona to naj­waż­niej­szy etap ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych. Nawet jeśli jest to praca odtwór­cza to umie­jęt­ność odpo­wied­niego cyto­wa­nia źró­deł, z któ­rych zaczerp­nę­li­śmy swoją wie­dze jest nie­zbędna. Warto zatem przy­swoić...
Czytaj więcej
Jak oprawić pracę dyplomową

Jak oprawić pracę dyplomową

Napisanie pracy dyplomowej to niezwykle ważny krok, a jej obrona przed komisją wieńczy kilkuletnią przygodę ze studiowaniem na uczelni wyższej. Choć wydaje się to tylko formalnością, odpowiednie oprawienie pracy dyplomowej wpływa nie tylko...
Czytaj więcej