Napisanie pracy magisterskiej lub inżynierskiej to nie lada zadanie. Każdy student musi pamiętać o tym, jak ważne są obowiązkowe elementy, których nie może zabraknąć w takich dziełach. Takim elementem jest bibliografia w pracy licencjackiej i magisterskiej. O co należy zadbać, aby promotor nie musiał zwracać uwagi?

Tworzenie bibliografii

Chcąc mieć pewność, że wszystko jest na swoim miejscu, należy zadbać o to, aby bibliografia zawsze znalazła się na samym końcu. Bez względu na to z jaką pracą i tematyką ma się do czynienia, ten element musi zostać umieszczony po właściwej treści. Samo stworzenie zbioru wykorzystanych źródeł nie powinno stanowić żadnego problemu. Należy pokierować się jedną z obowiązujących zasad.

Porządek w bibliografii

Jeżeli prac dyplomowa jest stosunkowo krótka, to wszystkie wykorzystane źródła należy umieścić w porządku alfabetycznym. Bez podziału na żadne kategorie. W przypadku większych prac, dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie podziału na następujące kategorie:

  • źródła internetowe,
  • akty prawne
  • literatura zwarta.

Opis bibliograficzny książki jednego autora, także można przyporządkować do jednej kategorii. Tak, aby wszystko było opisane w sposób przejrzysty i czytelny. Może samym studentom wydaje się, że nikt tego nie czyta. Jednak jest wiele osób (szczególnie, jeżeli mowa jest o promotorach), którzy zwracają na to baczną uwagę.

Przykłady bibliografii

Aby mieć pewność, że bibliografia jest w prawidłowy sposób opisana, warto podać kilka przykładów. Te opisy powinny prezentować się mniej więcej tak:

  • Daab W., Indywidualizm a poglądy społeczno-polityczne, w: Wartości i postawy społeczne a przemiany systemowe, red. J. Reykowski, Warszawa 1993;
  • M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przekład, wstęp i przypisy S. Czerniak,A. Węgrzecki, Warszawa 1987.

W przypadku opisu, który zawiera większą liczbę tomów, powinno zastosować się następujący opis: „Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, red. K. Słowiański, t. 1-3, PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980-1992„.

W pracach dyplomowych może być także wykorzystany opis bibliograficzny pracy zbiorowej. Należy pamiętać o tym, aby podać nie tylko autora, rok wydania tytuł i wszystkie elementy, ale także numery prac, np. 6-12, 8-11 lub inne. Wszystko uzależnione jest od tego, jakie dokładnie elementy zostaną wykorzystane.

Czy można podać stronę internetową?

Wykorzystywanie we współczesnych pracach artykułu w internecie dzisiaj nikogo nie dziwi. Tym bardziej że można znaleźć tam naprawdę cenne wiadomości. Należy jednak pamiętać o tym, aby takie źródła również dokładnie opisać. Liczy się nie tylko podanie właściwej strony rozpoczynającej się od https://, ale także dopisek [online], ale także podanie źródła dostępowego, np. [dostęp: 1.10.2010].

Dla wielu są to błahe elementy. Jednak są one bardzo ważne. Szczególnie jeżeli coś będzie cytowane słowo w słowo. Chodzi bowiem o to, aby żadna osoba nie została oskarżona o plagiat, przypisując sobie czyjeś słowa.