Blog

Jak cytować w pracy dyplomowej?

Jak cytować w pracy dyplomowej?

Praca dyplo­mowa i jej obrona to naj­waż­niej­szy etap ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych. Nawet jeśli jest to praca odtwór­cza to umie­jęt­ność odpo­wied­niego cyto­wa­nia źró­deł, z któ­rych zaczerp­nę­li­śmy swoją wie­dze jest nie­zbędna. Warto zatem przy­swoić...
Czytaj więcej
Jak oprawić pracę dyplomową

Jak oprawić pracę dyplomową

Napisanie pracy dyplomowej to niezwykle ważny krok, a jej obrona przed komisją wieńczy kilkuletnią przygodę ze studiowaniem na uczelni wyższej. Choć wydaje się to tylko formalnością, odpowiednie oprawienie pracy dyplomowej wpływa nie tylko...
Czytaj więcej
Co to jest praca licencjacka

Co to jest praca licencjacka

Praca dyplomowa jest, niezależnie od kierunku studiów, od lat jednym z kluczowych fundamentów procesu kształcenia na poziomie licencjackim i niezwykle ważną częścią kształcenia akademickiego. Jest to proces wieloetapowy, który wymaga od...
Czytaj więcej
Czarna okładka dyplomowa

Czarna okładka dyplomowa

Ostatni etap studiów to czas intensywnej pracy nad pracą dyplomową. Jednak nie tylko treść ma znaczenie - także forma prezentacji dokumentu jest istotnym elementem. Jednym z najpopularniejszych wyborów jest czarna oprawa...
Czytaj więcej